Lees onze

Privacybeleid

Dwellings, gevestigd aan Voorstraat 209 3311 EP Dordrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.dwellings.nl,
Voorstraat 209 3311 EP Dordrecht,
078-6390080
S. Meerstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Dwellings. Hij is te bereiken
via Info@dwellings.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dwellings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Telefoonnummer
● E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via Info@dwellings.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Dwellings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
● U een nieuwsbrief te versturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Dwellings neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dwellings) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dwellings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > Bewaartermijn >2 jaar
telefoonnummer > Bewaartermijn >2 jaar
e-mailadres > Bewaartermijn >2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Dwellings verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dwellings blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dwellings gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Dwellings gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor
het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Youtube
Naam: GPS
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: PREF
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie: Youtube
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: 179 dagen

Cookie: Youtube
Naam: YSC
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt.innertube::nextId
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt.innertube::requests
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-cast-installed
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-connected-devices
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-device-id
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Aanhoudend

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-fast-check-period
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-session-app
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: yt-remote-session-name
Functie: Marketing cookie om bezoekers van de website te volgen en meten
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Mono
Naam: _cfduid
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken
en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet
goed functioneren zonder deze cookie.
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Dwellings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Info@dwellings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. Dwellings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dwellings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via Info@dwellings.nl.

© 2024  | Power Internet B.V. | RJHosting.nl | privacyverklaring | Power For Jobs